รายงานการส่งสินค้า

รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 คุณ สุพัตตรา ส่งแบบ EMS ER712823754TH 04 มี.ค. 2560
2 คุณ สุนิดา ส่งแบบ EMS ER613626979TH 04 มี.ค. 2560
3 คุณ นฤมล ส่งแบบ EMS ER650012501TH 04 มี.ค. 2560
4 คุณ นิรชา ส่งแบบ EMS EP929707761TH 04 มี.ค. 2560
5 คุณ นุถชร ส่งแบบ EMS EP929707713TH 04 มี.ค. 2560
6 คุณ ธันยนันท์ ส่งแบบ EMS EX248865562TH 04 มี.ค. 2560
7 คุณ พรทิวา ส่งแบบ EMS EQ700634458TH 04 มี.ค. 2560
8 คุณ นพคุณ ส่งแบบ EMS EQ700634444TH 04 มี.ค. 2560
9 คุณ ลิตติมา ส่งแบบ EMS EQ700634435TH 04 มี.ค. 2560
10 คุณ รุ่งตะวัน ส่งแบบ EMS EQ700632457TH 03 มี.ค. 2560
11 คุณ สุภาภรณ์ ส่งแบบ EMS EQ700632443TH 03 มี.ค. 2560
12 คุณ เบญจมาภรณ์ ส่งแบบ EMS EQ700632430TH 03 มี.ค. 2560
Engine by shopup.com